Lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 151/QD-TTg về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090211095536437P0C1051/lap-trung-tam-ho-tro-phat-trien-quan-he-lao-dong.htm