Lập Tổ công tác chuyên ngành kiểm tra, xử lý DN in, mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Trước tình trạng thời gian gần đây việc một số DN in, phát hành và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kiếm lời bất chính gây thất thu NSNN diễn ra khá phổ biến, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này.

Tổng cục Thuế chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về mua bán, in, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơn hàng hóa dịch vụ. Ảnh Internet.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian gần đây một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập DN; cơ chế tự khai tự nộp thuế; cơ chế DN tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập DN hoặc mua bán DN với mục đích in, phát hành và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kiếm lời bất chính, gây thất thu cho NSNN. Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản và gần đây nhất là công văn số 2933/TCT-TTr ngày 30-6-2016 chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về mua bán, in, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơn hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế thông tin, qua nắm bắt tình hình triển khai ở một số địa phương cho thấy việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Trước tình trạng trên, tại Công văn số 4679/TCT-KTNB về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện các sai phạm, đồng thời thống nhất chương trình triển khai các nội dung phối hợp đấu tranh chống gian lận, tội phạm về thuế, đặc biệt là lĩnh vực mua bán hóa đơn trái phép.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tổ chức nhận dạng các DN có khả năng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dựa theo các tiêu chí quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính như: Các cơ sở mới thành lập (hoạt động dưới 12 tháng) có một trong các dấu hiệu như không đóng góp vốn điều lệ theo quy định, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, chủ DN đăng ký kinh doanh tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; các DN có doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng; các DN mua bán, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu…

Để tiến hành nhận diện các DN này, Tổng cục Thuế yêu cầu mỗi Cục Thuế, Chi cục Thuế ngay trong tháng 10 phải thành lập một tổ công tác chuyên tiến hành rà soát và đưa ra danh sách cảnh báo DN có dấu hiệu rủi ro về mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Sau đó, phải đưa ra danh sách cảnh cáo DN có dấu hiện rủi ro về in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp cho toàn Cục Thuế đồng thời cảnh báo cho các phòng kiểm tra thuế tại các Chi cục để tổ chức rà soát và quản lý.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế địa phương kiểm tra, kiểm soát danh sách DN có khả năng in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo UBND các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện và thông báo đến các cơ quan thuế, cá nhân có hành vi vi phạm về mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin của các cấp, ngành, các Đội kiểm tra, Đội thuế liên phường, xã được giao trách nhiệm giám sát trực tiếp làm việc với Công an phường, xã, tổ trưởng dân phố để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động; trên cơ sở đó báo cáo Hội đồng nhân dân, UBND, UB Mặt trận tổ quốc phường, xã để phối hợp giám sát, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thùy Linh