Lập tiến độ thi công chi tiết các gói thầu Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Các nhà thầu phải lập tiến độ thi công của 3 tháng còn lại trong năm 2011, nêu cụ thể việc huy động nhân sự, thiết bị, vật liệu và kế hoạch giải ngân...

Bộ GTVT vừa yêu cầu 4 nhà thầu thuộc các gói A5, A6, A7 và A8 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai lập tiến độ thi công chi tiết đảm bảo tiến độ hoàn thành theo hợp đồng và tiến độ giải ngân tương ứng.

Đồng thời với đó, các nhà thầu này phải lập tiến độ thi công của 3 tháng còn lại trong năm 2011, trong đó nêu cụ thể việc huy động nhân sự, thiết bị, vật liệu và kế hoạch giải ngân làm cơ sở theo dõi đánh giá trong năm 2011. Các nhà thầu phải rút kinh nghiệm và nghiêm khắc kiểm điểm quá trình điều hành thi công trong thời gian qua, đặc biệt đối với gói thầu A5 và A6.

Cũng trong thời gian qua, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) kiểm soát chặt chẽ việc nhà thầu chính ứng cho các nhà thầu phụ để triển khai thi công.

Các nhà thầu phụ phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng và có sự ràng buộc nhân sự chịu trách nhiệm chính khi có các vấn đề liên quan đến tranh chấp hoặc chấm dứt các hợp đồng thầu phụ (đặc biệt 3 gói thầu A5, A6, A8).

Tư vấn giám sát phải thường xuyên phối hợp với VEC để giải quyết các vấn đề vướng mắc như: mặt bằng, biện pháp thi công, thiết kế bản vẽ thi công, xử lý tình huống phát sinh liên quan khi thực hiện.

H.T.O