Lập quy hoạch trung tâm chính trị-hành chính quốc gia

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 512/VPCP-CN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội lập quy hoạch trung tâm chính trị-hành chính quốc gia phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/161615