Lấp lánh "sao vuông" vùng mỏ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Mùa này, con đường ra bãi tập của lực lượng tự vệ Công ty than Na Dương huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) rực lên trong sắc tím hoa sim, hoa mua. Cái nắng gay gắt không ngăn nổi không khí hăng say luyện tập của những chiến sĩ mang sắc phục tự vệ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.44421.qdnd