Lập khu bảo tồn thiên nhiên bảo vệ đa dạng sinh học

Trước sự tác động của biến đổi khí hậu làm cho suy thoái đa dạng sinh học ngày càng tăng, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương đã và đang tập trung thực hiện Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2010.