Lập hội nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Khơme tại TPHCM

    Gốc

    Chi hội Nghiên cứu ngôn ngữ-văn hóa Khơme thuộc Hội Dân tộc học Thành phố Hồ CHí Minh, tổ chức nghiên cứu ngôn ngữ-văn hóa Khơme đầu tiên tại thành phố đã chính thức ra mắt ngày 15/11.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223222/Default.aspx