Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tiêu cực

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành vừa ký ban hành Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự (THADS), quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tiêu cực - Ảnh 1

Ảnh minh họa nguồn internet.

Theo đó, thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác THADS, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, qua địa chỉ: tại cơ quan Tổng cục THADS số điện thoại đường dây nóng: (04)37341199, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: gqkntc.thads@moj.gov.vn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày. Tại các Cục THADS cấp tỉnh: Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng trên Trang thông tin THADS của Cục và tích hợp tại mục Đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp.

Quyết định quy định: Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền quy định tại Quyết định này và trong các văn bản pháp luật về THADS, thi hành án hành chính; việc chuyển thông tin, xử lý thông tin qua đường dây nóng được thực hiện như chế độ tiếp nhận, xử lý công văn khẩn, công điện khẩn.

Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

Quyết định quy định: Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp chung chung, không thể xác định được vụ việc cụ thể, xảy ra ở đâu, có liên quan đến ai.

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Cục THADS trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời cũng quy định: Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí công chức thuộc Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo trực, tiếp nhận và mở sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác THADS, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định.

Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với Tổng cục về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua đường dây nóng được quy định; thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS về việc xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng đối với các vụ việc trên địa bàn.

Về khen thưởng, xử lý vi phạm, theo quyết định: Người cung cấp thông tin phải đảm bảo sự thật của nguồn tin cung cấp, không được nói sai sự thật vì mục đích cá nhân. Nếu cố ý cung cấp thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cung cấp thông tin đúng được Tổng cục THADS, Cục THADS cấp tỉnh cảm ơn, nếu nguồn tin có giá trị giúp kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác THADS được Tổng cục THADS, Cục THADS cấp tỉnh xem xét khen thưởng.

Tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức THADS có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng được xem xét khen thưởng theo quy định chung về khen thưởng của hệ thống THADS. Nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm Quyết định này sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Ngọc Minh