Lắp dựng cột điện chiếu sáng trên đê hữu Hồng

Ngày 14/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5894/UBND-KT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận để cấp phép lắp dựng cột điện chiếu sáng trên đê hữu Hồng đoạn từ K98+500-K98+900, huyện Thường Tín.

Lắp dựng cột điện chiếu sáng trên đê hữu Hồng - Ảnh 1

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép hoạt động liên quan đến đê hữu Hồng đoạn từ K98+500-K98+900, lắp dựng cột điện chiếu sáng trên đê hữu Hồng, đoạn từ dốc Tía đến bến đò Rấp, thuộc địa bàn xã Thống Nhất, huyện Thường Tín. Cụ thể, lắp dựng 19 cột điện chiếu sáng giao thông; cột điện chiếu sáng sử dụng loại cột bê tông ly tâm. Khoảng cách trung bình giữa các cột 28m. Chóa đèn sử dụng loại mâm nhôm đúc liền; lắp đặt hệ thống cáp treo cấp điện cho đèn chiếu sáng. Thời gian thi công bắt đầu từ khi có quyết định cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín: Chỉ được phép tổ chức thi công khi có quyết định cấp phép của cấp có thẩm quyền, thực hiện nghiêm qui định ghi trong quyết định cấp phép. Tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của Nhà nước; có giải pháp an toàn về điện; tổ chức thi công phù hợp, cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, giám sát chặt chẽ bảo đảm an toàn đê điều, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực; chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng đê điều do quá trình thi công gây ra.

Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Hạt Quản lý đê Thường Tín biết và chịu sự giám sát kỹ thuật về đê điều của cán bộ do đơn vị này cử tới. Sau khi thi công xong, phải gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Hạt Quản lý đê Thường Tín phục vụ công tác quản lý.

Khi Nhà nước tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến đê mà có liên quan đến tuyến đường điện chiếu sáng thì chủ đầu tư phải có biện pháp đảm bảo an toàn hoặc tháo dỡ, di chuyển. Ngoài việc thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đê hữu Hồng nêu trên, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai.

Sau khi xem xét, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận về việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín lắp dựng cột điện chiếu sáng trên tuyến đê hữu Hồng, đoạn từ K98+500-K98+900 (dốc Tía đến bến đò Rấp), thuộc địa bàn xã Thống Nhất, huyện Thường Tín để UBND TP Hà Nội cấp phép theo quy định của Luật Đê điều.

PV