Lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé

Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương khẩn trương lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé huyện đảo Lý Sơn, Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.

Lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé - Ảnh 1

Chùa hang một điểm đến thu hút du khách ở huyện đảo Lý Sơn,Quảng Ngãi.

Trên cơ sở thẩm định Dự án và Đề án nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể tha o và Du lịch tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án và đề án nêu trên.

Thanh Huyền

Từ khóa

dự án bảo tồn khẩn cấp đảo bé huyển đảo lý sơn