Lập đoàn kiểm tra về hoạt động khảo sát của Vinastas

Ngày 24/10, Bộ công thương chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Lập đoàn kiểm tra về hoạt động khảo sát của Vinastas - Ảnh 1

Các thông tin về nước mắm trước đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng nước mắm nhiễm thạch tín có ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh kinh doanh nước mắm.
(Trong ảnh: Nước mắm truyền thống được ủ trong thùng gỗ an toàn - Nguồn: Internet)

Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinastas; xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinastas (nếu có). Đồng thời, đoàn xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của Vinastas trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát thời gian vừa qua.

Để phục vụ cho việc kiểm tra, Cục Quản lý cạnh tranh có văn bản yêu cầu Vinastas chuẩn bị hồ sơ, tài liêu về quá trình khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra để chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến việc thông tin về chất lượng nước mắm. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Vinastas, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

T.Hương