Lập đề án quản lý taxi giai đoạn từ nay tới năm 2015 và định hướng đến năm 2030

(HNMO) - Chiều 18/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã cùng với các sở, ngành nghe báo cáo Dự thảo Đề án quản lý hoạt động vận tải bằng taxi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ nay tới năm 2015 và định hướng đến năm 2030.

Theo Dự thảo Đề án quản lý hoạt động vận tải bằng taxi, căn cứ vào mức độ phát triển của đô thị, tốc độ đô thị hóa, nhu cầu đi lại và tỷ lệ đảm nhận của các phương thức vận tải khách, dự báo về tổng số phương tiện taxi toàn thành phố phù hợp đến năm 2015 là khoảng 21.000 xe và đến 2020 là khoảng 26.000 xe (xét riêng khu vực trung tâm năm 2015 khoảng 10.000 xe; năm 2020 khoảng 12.500 xe). Số lượng taxi này sẽ tương ứng với tỷ lệ đảm nhận làm 13% (năm 2015) và 11% (năm 2020) của taxi so với tổng khả năng đảm nhận của xe buýt và taxi, giảm đi so với mức 17% hiện tại. Tức là sẽ có khoảng từ 4-6% số chuyến đi chuyển từ loại hình taxi sang loại hình vận tại khách công cộng.

Dự thảo đưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn TP đến năm 2020 bao gồm: bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải taxi; phân vùng hoạt động vận tải taxi; quản lý khai thách vận tải taxi bằng tổng đài dùng chung; quản lý đối với phương tiện; kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải khách bằng taxi giải pháp về nguồn nhân lực và các giải pháp quản lý hỗ trợ khác. Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2012-2015 sẽ tập trung hạn chế phương tiện hoạt động trong vùng trung tâm, trong đó sẽ tập trung vào các giải pháp như: tạm dừng thành lập mới các doanh nghiệp kinh doanh taxi và số lượng taxi để xây dựng chính sách quản lý và chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp taxi trên địa bàn TP; thực hiện công tác đấu thầu hoạt động khai thác vận tải hành khách bằng taxi trong khu vực vùng trung tâm; taxi hoạt động trong vùng trung tâm phải nộp phí để đóng góp vào quỹ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của TP; các phương tiện taxi ở trong vùng trung tâm được đón trả khách ở ngoài và các phương tiện taxi hoạt động ngoài vùng trung tâm không được vào trong vùng đón khách. Giai đoạn này, các xe taxi sẽ được đăng ký mới thực hiện chuyển đổi màu sơn (quy định về màu sơn do TP ban hành) và mục tiêu đến năm 2015 toàn bộ taxi cùng một màu sơn. Các phương tiện kinh doanh vận tải khách bằng taxi trên địa bàn TP yêu cầu bắt buộc phải có đồng hồ tính cước tự in hóa đơn và hẫu hóa đơn do Sở Tài chính ban hành.

Đối với giai đoạn sau 2015, toàn bộ taxi hoạt động trên địa bàn TP sẽ thống nhất màu sơn theo vùng, các hãng khác nhau thì gắn thêm logo hãng kèm theo. Đối với phương tiện hoạt động ngoài vùng trung tâm thống nhất màu sơn khác với màu sơn khu vực trong vùng trung tâm; taxi đưa đón khách sân bay có màu sơn riêng…