Lắp đặt đèn đếm lùi thời gian tại các nút tín hiệu điều khiển giao thông

Dân Hùng

Lắp đặt đèn đếm lùi thời gian tại các nút tín hiệu điều khiển giao thông - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- UBND TP đã thống nhất chủ trương lắp đặt bổ sung đèn đếm lùi thời gian tại các nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn TP. Hiện nay, trên địa bàn TP có tổng cộng 113/120 nút tín hiệu điều khiển giao thông chưa lắp đặt đèn đếm lùi thời gian. Qua ý kiến của các cơ quan, đơn vị, việc lắp đặt đèn đếm lùi thời gian sẽ giúp cho người điều khiển phương tiện biết được thời gian đèn xanh còn lại để chủ động điều chỉnh tốc độ lưu thông, chủ động dừng xe trước vạch dừng trước khi tín hiệu chuyển sang pha vàng; việc xử lý hành vi vi phạm "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" thuận lợi, chính xác đúng theo quy định của pháp luật... Theo đó, thành phố thống nhất cho phép lắp đặt bổ sung đèn đếm lùi thời gian (đếm lùi pha xanh) tại 113 nút tín hiệu điều khiển giao thông hiện trạng với kinh phí khái toán gần 5,5 tỷ đồng.