Lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh quy hoạch

UBND TP.HCM vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn TP và báo cáo kết quả cho HĐND TP chậm nhất là cuối tháng 11.2016.

Lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 1

Lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh do quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong khu vực.

Sở QH-KT cũng được giao thực hiện rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn TP song song với việc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn TP; đề xuất danh mục các tuyến đường không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo đường hiện trạng hiện hữu, điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng.

Riêng trên địa bàn Q.11, Sở QH-KT rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (trong đó có nội dung rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn quận), cần đề xuất danh mục điều chỉnh quy hoạch chậm nhất vào cuối tháng 12.2016.

Mai Ka