Lập công ty phân phối sản phẩm dinh dưỡng Agel VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Tập đoàn quốc tế Agel công bố thành lập Công ty Agel Việt Nam nhằm phân phối các sản phẩm dinh dưỡng mang thương hiệu Agel tại Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257839/Default.aspx