Lập công ty để "chăn" hoa hồng quảng cáo của báo

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Để rút tiền của báo, Phùng Tiến Dũng, Trưởng ban Hà Nội mới Tin chiều, đã chỉ đạo một cộng tác viên thành lập Công ty Đại Dương Xanh. Những HĐ quảng cáo trên báo đều được "vòng" qua Công ty này để ông Dũng và bộ sậu có thể đàng hoàng rút 30% hoa hồng quảng cáo. >> Bắt tạm giam trưởng ban Hà Nội Mới tin chiều

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88376.cand