Lập công ty bảo hiểm hàng không

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Tài chính vừa chính thức cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không Việt Nam (VNI), với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/150974