Lao vào tâm lũ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Anh bạn đồng nghiệp đi cùng đã vét hết số tiền có trong ví đặt lên bàn thờ người xấu số. Dù biết chẳng nhiều nhặn gì, nhưng có lẽ anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi làm được một việc gì đó để chia sẻ với gia đình người đã khuất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=86362