Lào thu hút đầu tư đạt trên một tỉ USD năm 2007

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, năm 2007, Chính phủ Lào đã cấp phép đầu tư cho 191 dự án với tổng giá trị là 1,13 tỷ USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230595/Default.aspx