Lào tập trung cải thiện chất lượng giáo dục

Trước tình trạng thiếu giáo viên và tỷ lệ bỏ học tăng cao trên cả nước Lào, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đây là vấn đề cấp bách cần nhanh chóng giải quyết, yêu cầu các cấp tập trung cải thiện công tác giáo dục bảo đảm chất lượng; giao Chính phủ bổ sung ngân sách cho công tác giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Trong các ngày từ 13-17/5, tại thủ đô Vientiane, Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề quan trọng.

Đáng chú ý, Hội nghị coi việc cải thiện chất lượng giáo dục và giải quyết tình trạng bỏ học là vấn đề quan trọng và cấp bách cần nhanh chóng giải quyết, nhằm tạo niềm tin cho nhân dân trong việc nâng cao kiến thức, tạo công ăn việc làm và tham gia vào công cuộc phát triển và xây dựng đất nước.

Theo đó, Hội nghị chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn về chuyên môn và đạo đức để đáp ứng công tác giáo dục ở các cấp; bảo đảm công tác tuyển chọn, thi tuyển giáo viên đạt tiêu chuẩn; rà soát lại chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ, các quyền lợi khác đối với giáo viên.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Hội nghị cũng chỉ đạo tiếp tục cải tiến nội dung chương trình trong hệ thống giáo dục các cấp; giải quyết khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn; tăng cường lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền các cấp, có sự tham gia của gia đình, của xã hội đối với công tác phát triển giáo dục đạt chất lượng cao hơn trước; nghiên cứu chính sách đặc thù đối với học sinh gặp khó khăn cũng như những trẻ em tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc miền núi, phát huy hiệu quả và kinh nghiệm của các trường dân tộc nội trú.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2024 và việc tổ chức thực hiện 2 chương trình quốc gia. Hội nghị cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với việc tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trong việc tiếp tục giải quyết vấn đề cấp bách về kinh tế, tài chính-tiền tệ, lạm phát, tiền kíp suy yếu, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao nhằm tạo sự chuyển biến rõ ràng.

Hội nghị cũng đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo trong việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước; giao cho Chính phủ, Ủy ban Cải tổ tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi pháp luật, văn bản pháp lý liên quan để phục vụ việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước một cách hiệu quả.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lao-tap-trung-cai-thien-chat-luong-giao-duc-post810025.html