Lao động trả lời: Cty chỉ phải trả bạn tiền lương đến ngày 11.4

Tôi là thợ hàn bậc 3/7. Ngày 13.9.2010 Cty Hồng Vina (địa chỉ 295/71 An Dương Vương, P.13, Q.6, TPHCM) nhận tôi vào làm việc, đến ngày 13.10.2010 thì ký HĐLĐ có thời hạn đến hết 13.10.2013 (36 tháng). Vào ngày 1.4.2012, tôi có đơn xin thôi việc bắt đầu từ 2.5.2012. Vậy, thời gian báo trước đã đúng?

Ngày 10.4.2012, tổng giám đốc thông báo cho tôi nghỉ từ 11.4.2012 chứ không chờ đến 2.5.2012. Ngày 11.4 tôi xin nghỉ phép 1 ngày. Ngày 12.4 tôi vào Cty gặp chị phụ trách nhân sự. Lúc này trong đơn xin việc của tôi chưa có chữ ký tổng giám đốc. Chị phụ trách nhân sự thỏa thuận cho tôi nghỉ từ 11.4 (lấy mốc thỏa thuận từ 10.4 chứ không phải 12.4).

Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng do đôi co lâu nên tôi quyết định ký thỏa thuận nghỉ từ ngày 11.4, Cty thanh toán luôn cho tôi tiền lương những ngày làm việc trước đó. Như vậy, Cty có làm sai quy định của Luật Lao động không? Cty có phải trả tôi tiền lương của cả tháng 4.2012 không? Tôi có nhắc đến việc này, nhưng chị phụ trách nhân sự nói: “Nếu vậy em phải bồi thường chi phí đào tạo cho Cty” - chị không nói bồi thường cụ thể bao nhiêu, mà chỉ nói nhiều hơn số tiền lương Cty trả cho tôi. Vậy, theo Luật Lao động tôi có phải trả khoản chi phí đào tạo đó không?

Báo Lao Động xin trả lời như sau:

Thứ nhất, giữa bạn với Cty Hồng Vina quan hệ bằng HĐLĐ có thời hạn 36 tháng, vì thế thời hạn để bạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ với Cty là 30 ngày. Vào ngày 1.4, bạn có đơn xin thôi việc bắt đầu từ 2.5 (có nghĩa đã báo trước 30 ngày), như vậy là đúng theo quy định pháp luật.

Thứ hai, mục đích pháp luật đặt ra khoảng thời gian NLĐ phải báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) biết trước khi chấm dứt HĐLĐ là để tạo điều kiện cho NSDLĐ có thời gian chuẩn bị. Hay nói cách khác, quy định này nhằm xác lập quyền của NSDLĐ được biết trước quan hệ lao động chỉ còn kéo dài tối đa 30 ngày sau, chứ không bắt buộc đôi bên phải duy trì quan hệ lao động trong vòng 30 ngày.

Trong trường hợp này, Tổng giám đốc Cty Hồng Vina nhận thấy không cần thiết kéo dài quan hệ lao động với bạn đến ngày 2.5 nên đã quyết định “chia tay” với bạn sớm hơn. Đáng nói, giữa bạn với Cty (do chị phụ trách nhân sự đại diện) đã thỏa thuận chấm dứt quan hệ lao động từ 11.4, như vậy Cty không vi phạm pháp luật lao động vì đây là kết quả thỏa thuận của hai bên.

Thứ ba, do giữa bạn với Cty Hồng Vina thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ từ 11.4 nên Cty chỉ phải trả bạn tiền lương của 11 ngày làm việc đầu tháng 4.2012 chứ không phải trả lương cả tháng 4.2012. Thứ tư, do bạn không nói rõ bạn được Cty Hồng Vina đào tạo thế nào, nên chúng tôi không thể khẳng định bạn có phải bồi thường khoản chi phí đào tạo đó không.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nói rõ nguyên tắc như sau: Nếu trước đây bạn được Cty Hồng Vina đưa đi đào tạo ở nơi có chức năng đào tạo và chi phí (từ kinh phí đào tạo đến tiền lương) do Cty chi trả, đồng thời hai bên đã có thỏa thuận sau khi đào tạo về bạn phải làm việc cho Cty một khoảng thời gian nhất định (mục đích để Cty... “khấu hao” dần chi phí đào tạo), mà nay bạn lại chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thỏa thuận, thì có thể bạn sẽ phải bồi thường. Còn trong trường hợp Cty Hồng Vina không có chức năng đào tạo mà vẫn đào tạo bạn để làm việc cho Cty (vẫn diễn ra phổ biến ở các DN dệt, may, da giày, chế biến gỗ...), thì Cty cũng không có quyền đòi bạn bồi thường chi phí đào tạo.