Lao động ngành kỹ thuật chiếm 36,36%

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đó là tỉ lệ ứng viên đăng ký tìm việc ở các nhóm ngành kỹ thuật như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin... tại Chương trình Việc làm Báo Người Lao Động trong tuần lễ từ ngày 7 đến 11-1.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/212606.asp