Lao động nam sẽ được hưởng lương hưu khi đóng BHXH từ 15 năm

Chính phủ cơ bản thống nhất với quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Điều này nhằm cải thiện tỷ lệ hưởng lương hưu và góp phần giảm bớt chênh lệch về tỷ lệ hưởng lương hưu so với lao động nữ có thời gian đóng tương ứng.

Chính phủ cơ bản thống nhất với quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Ảnh: TL

Chính phủ cơ bản thống nhất với quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Ảnh: TL

Theo TTXVN, báo cáo số 303 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các nội dung được bổ sung, chỉnh lý hướng đến đảm bảo quyền lợi của người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Đáng chú ý, về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, Chính phủ cơ bản thống nhất về chỉnh lý quy định theo hướng này, nhằm cải thiện tỷ lệ hưởng lương hưu và góp phần giảm bớt chênh lệch về tỷ lệ hưởng lương hưu so với lao động nữ có thời gian đóng BHXH tương ứng.

Chính phủ giao cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, lên phương án chỉ áp dụng với nhóm người đang được hưởng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại các buổi lấy ý kiến góp ý của công đoàn về Luật Bảo hiểm xã hội, đại diện công đoàn cơ sở có góp ý về việc đảm bảo công bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ khi đề xuất giảm số năm đóng BHXH xuống còn 15 năm.

Cụ thể, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 64 dự thảo thì tuổi nghỉ hưu đối với nam cao hơn nữ 2 tuổi (nam là 62 tuổi và nữ là 60 tuổi). Trong khi đó, tại Khoản 1 Điều 66 dự thảo quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính mức lương hưu hàng tháng của nam lại cao hơn của nữ 5 năm (20 năm đối với lao động nam, 15 năm đối với lao động nữ). Do vậy, công đoàn cơ sở đề nghị xem xét sửa quy định theo hướng điều chỉnh mức hưởng lao động nam đóng 17 năm, nữ đóng 15 năm thì được hưởng 45% lương.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ngành bảo hiểm ước giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; phối hợp cơ qua chức năng giải quyết cho 442.380 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/lao-dong-nam-huong-luong-huu-khi-dong-bhxh-tu-15-nam/