Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả ngay từ ngày đầu năm mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Sau một năm phấn đấu lao động sản xuất, nhân dân cả nước từ miền xuôi đến miền ngược, từ đô thị đến nông thôn vừa đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm. Sau những ngày vui Xuân đón Tết, trên các công trường, nhà máy, đồng ruộng, trường học, khắp mọi miền Tổ quốc, nhân dân cả nước lại bước vào những ngày lao động sản xuất, công tác và học tập đầu Xuân với khí thế mới, chất lượng và hiệu quả mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115446&sub=49&top=36