Lao động chuẩn bị cho sự dịch chuyển

Sự phát triển của thương mại và công nghệ đang mang lại nhiều tốt đẹp cho con người nhưng cũng tạo ra không ít bất lợi.

Theo dự báo, trong khoảng 100 hay 200 năm nữa tất cả việc làm chúng ta đang có sẽ được thay thế, đa phần sẽ được thay thế bằng robot. Tuy nhiên, robot không cướp việc của con người vì nhiều việc làm mới sẽ xuất hiện. Dệt may là một ví dụ. Có lẽ nhiều lao động trong lĩnh vực dệt may sẽ phải chuyển sang làm trong các lĩnh vực khác, ngành công nghiệp khác. Lĩnh vực thương mại điện tử hay dịch vụ tư vấn chẳng hạn sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm mới.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho quá trình này, mỗi lao động phải xác định cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu, nó đang diễn ra và không gì có thể cưỡng lại được. Người lao động không có quyền lựa chọn mà bắt buộc phải thích nghi bằng cách chủ động học tập, đi trước đón đầu các kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế thông minh và công nghiệp hóa.

Đặc biệt, mỗi cá nhân người lao động phải nỗ lực tự vượt qua chính mình, trước hết là tư duy, tập quán, lề thói tiểu nông.

Nicolas Aguzin, Chủ tịch kiêm Tgđ điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng JP Morgan