Lào Cai tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò khai thác đá

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội TP. Lào Cai vừa nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và lập dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm đá thôn Đá Đinh, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khu vực mà doanh nghiệp này xin cấp giấy phép có diện tích 3,75 ha, là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Tỉnh sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò mỏ đá nêu trên đến ngày 1/9/2017 của các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Hải Bình