LÀO CAI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

Năm 2021, ngành du lịch Lào Cai đặt ra mục tiêu đón 5 triệu lượt khách, tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt 16 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn 700.000 lượt khách, bằng 14,3% kế hoạch. Tỉnh Lào Cai chỉ đạo, các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị khôi phục và ổn định hoạt động. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng lại chính sách về du lịch phù hợp, chủ động được trước mọi tác động khách quan đến du lịch. THQHVN

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/lao-cai-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-du-lich/552684