Lào Cai thành lập Sở Giao thông – Vận tải và Sở Xây dựng sau 5 năm sáp nhập

Tại Kỳ họp thứ XVI, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết thành lập Sở Giao thông – Vận tải và Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng sau 5 năm sáp nhập.

Mô hình hợp nhất Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đã góp phần tinh giảm bộ máy, tiết kiệm được biên chế và rút ngắn thời gian phối hợp công tác phối hợp triển khai thực hiện chuyên môn của ngành giao thông vận tải, xây dựng. Đây cũng là sáp nhập duy nhất trên cả nước và chưa có tiền lệ. Tuy nhiên sau 5 năm triển khai hợp nhất mô hình Sở giao thông vận tải- Xây dựng cũng bộc lộ nhiều những tồn tại, hạn chế. Sở chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị định, Thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. Việc thành lập Sở Giao thông – vận tải và Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hai Sở.

Dự kiến hai Sở sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lao-cai-thanh-lap-so-giao-thong-van-tai-va-so-xay-dung-sau-5-nam-sap-nhap-202084.htm