Lào Cai thành lập đoàn kiểm tra truy quét khai thác vàng trái phép

oàn kiểm tra có chức năng lập hồ sơ xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, nghiền, tuyển tách quặng vàng trái phép theo quy định. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để khai thác, nghiền, tuyển, tách vàng trái phép.

Công trường khai thác trái phép quặng ở thành phố Lào Cai. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 3165/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra đối với hoạt động khai thác, nghiền, đãi vàng tại khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa và Bát Xát. Đoàn gồm 11 thành viên, do ông Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan. Kiểm tra, xác định về hiện trạng và thu thập các thông tin về hoạt động khai thác, nghiền, tách quặng vàng trái phép trong khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa và Bát Xát. Truy quét, giải tỏa hoạt động khai thác, nghiền, tách quặng vàng trái phép. Lập hồ sơ xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, nghiền, tuyển tách quặng vàng trái phép theo quy định. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để khai thác, nghiền, tuyển, tách vàng trái phép.

Trường hợp cần thiết sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phá sập các cửa, đường lò để tránh tình trạng khai thác trái phép tái diễn thì lập hồ sơ dự toán kinh phí trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, cấp kinh phí thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra được sử dụng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Thanh tra và quy định pháp luật có liên quan.

Thời hạn kiểm tra 30 ngày (làm việc) kể từ ngày ký quyết định.

Được biết, việc khai thác, nghiền, đãi vàng tại khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa và Bát Xát trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Rất nhiều người địa phương và người từ các địa phương khác đến hoạt động khai thác, đãi, tách quặng vàng trái phép tại địa bàn giáp ranh này.

Minh Châu