Lào Cai phấn đấu sáp nhập 130 trường còn 65 trường

Con số trên được đưa ra tại hội thảo trao đổi, thảo luận về thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Lào Cai vừa được tổ chức ngày hôm nay (17/10).

Lào Cai phấn đấu sáp nhập 130 trường còn 65 trường - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: LC

Theo Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2015 - 2020, Lào Cai phấn đấu sáp nhập 130 trường còn 65 trường; giảm 138 điểm trường do xóa 42 điểm trường lẻ, gộp 192 điểm trường lẻ mầm non với tiểu học còn 96 điểm trường; giảm 401 lớp do sắp xếp, đưa học sinh về trường chính; tăng 7 trường mầm non tư thục; tăng 31.300 học sinh.

Sau một năm thực hiện đề án, toàn tỉnh đã sáp nhập được 40 trường thành 20 trường (đạt 30% mục tiêu đề án, 105% so với mục tiêu giai đoạn 2015 - 2017; đưa gần 2.000 học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính để nâng cao chất lượng giáo dục (đạt 93,4% so với mục tiêu đề án năm học 2015 -2016.

Việc triển khai đề án được nhân dân đồng thuận; nâng cao được hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tránh sự dàn trải trong đầu tư; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên đối với học sinh được chuyển từ điểm trường lẻ về trường chính; tiết kiệm được biên chế.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là quỹ đất một số trường hạn chế khó mở rộng diện tích; nhận thức của một bộ phận nhân dân không muốn cho con đi học xa nhà; quy mô bán trú tăng nên việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh còn khó khăn…

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, Lào Cai luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục; tích cực thực hiện Đề án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh đang thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp; ưu tiên kinh phí chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016 - 2020 cho Lào Cai để thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp; quan tâm động viên, khen thưởng giáo viên vùng cao bám lớp, bám trường…

Lào Cai phấn đấu sáp nhập 130 trường còn 65 trường - Ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng quà Trường Mầm non Bản Khoang (Sa Pa). Ảnh: LC

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao việc Lào Cai đã tiên phong, chủ động trong sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; thực hiện đổi mới giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học có vai trò vô cùng quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.

Hiện, ở các địa phương, khu vực vùng cao còn nhiều điểm trường khó khăn về điều kiện dạy và học, việc chủ động sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương là rất tốt, tuy nhiên cần có quy hoạch phù hợp và có sự đồng thuận của nhân dân.

Trong thời gian tới, các tỉnh cần quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp đồng bộ, chắc chắn, kết hợp các nguồn vốn, tránh để bức xúc trong nhân dân; quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng cao; triển khai các chính sách về giáo dục vùng cao theo hướng sát thực, hiệu quả. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ sớm ban hành điều lệ trường liên cấp để thuận lợi cho các trường.

Nhân dịp này, ông Phùng Xuân Nhạ và Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đến thăm Trường Tiểu học Pa Cheo (Bát Xát), Trường Mầm non Bản Khoang, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Sa Pa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng tặng 4 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Pa Cheo (Bát Xát), Trường Mầm non Bản Khoang, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Sa Pa.

Trần Quý