Lào Cai: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị tại Văn Bàn

  Trong những năm qua, Trung tâm chính trị (TTCT) huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, luôn xác định đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng.

  Đ/c Dương Đức Huy - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện ủy, TTCT huyện Văn Bàn tại lễ trao giải cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2020.

  Qua nghiên cứu, phân tích tình hình thực tiễn, TTCT đã tham mưu Ban Thường vụ kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Đồng chí Bùi Thị Nhài, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện Văn Bàn, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2015, TTCT đã tham mưu huyện ủy kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, hằng năm, TTCT phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng bám sát giáo trình bảo đảm thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn; trong đó chú trọng hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết, phân tích, xử lý tình huống thực tiễn tại địa phương, đơn vị; công tác quản lý, giảng dạy, học tập, kiểm tra được kiểm soát chặt chẽ; chất lượng bài giảng, ý thức học tập của học viên được nâng lên rõ rệt. Các lớp học, khóa học luôn bảo đảm nền nếp, hiệu quả; 100% học viên hoàn thành chương trình học tập”.

  Theo Giám đốc TTCT huyện Văn Bàn, trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết tháng 12/2020, TTCT đã mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 13.759 lượt học viên theo học. Trong đó, có 16 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) dành cho đảng viên mới, 16 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 6 lớp báo cáo viên, 5 lớp sơ cấp LLCT, 3 lớp trung cấp LLCT, 15 lớp bồi dưỡng chuyên đề, 25 lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, 11 lớp bồi dưỡng dành cho đại biểu HĐND cơ sở và 11 lớp bồi dưỡng dành cho trưởng thôn, tổ dân phố. Trong 5 năm qua, giảng viên giảng dạy LLCT, báo cáo viên của huyện luôn đạt giải nhất các cuộc thi do Tỉnh ủy tổ chức.

  Đ/c Bùi Thị Nhài - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT, tặng giấy khen cho học viên xuất sắc nhân dịp bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị.

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là khi cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0), TTCT huyện Văn Bàn tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, TTCT huyện xác định trọng tâm là: Đào tạo trình độ sơ cấp LLCT, bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò đội ngũ giảng viên kiêm chức, lực lượng cộng tác viên, giảng viên chuyên trách.

  Trong thời gian tới, TTCT huyện Văn Bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; coi việc nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong làm việc, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ. Từ đó, chủ động tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Bên cạnh đó,TTCT huyện cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho giảng viên giai đoạn 2020 – 2025; phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn chuẩn, trên chuẩn; và là những công chức, viên chức thời đại 4.0. Trung tâm cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại chất lượng giảng dạy của giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; nhận xét tình hình học tập, kết quả của học viên sau mỗi khóa học.

  Ngoài ra, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn của huyện, Trung tâm cũng sẽ chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nghiên cứu, xây dựng, biên soạn nội dung, từng bước đưa lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn vào giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và Lịch sử Đảng bộ địa phương, TTCT cũng sẽ tổ chức thực hiện tốtKế hoạch số 11-KH/HU ngày 18/9/2020 của Huyện ủy Văn Bàn về việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn (1947 – 2017).Hoàn thiện việc biên soạn chương trình, đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn vào giảng dạy trong chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên cơ sở; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện với Đảng.

  Kế thừa truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

  Bài, ảnh: Thanh Lam

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/lao-cai-nang-cao-chat-luong-boi-duong-nghiep-vu-ly-luan-chinh-tri-tai-van-ban-572547.html