Lào Cai: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quy định về mức phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Ảnh 1

Mô hình trồng nấm đã và đang giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo. Ảnh: QT

Đối tượng áp dụng, người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng

Các nhóm đào tạo gồm: Người khuyết tật (gọi tắt là nhóm đối tượng 1); người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (nhóm đối tượng 2); người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm (nhóm đối tượng 3); người thuộc hộ cận nghèo (nhóm đối tượng 4); người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4 (nhóm đối tượng 5).

Điều kiện người lao động được hỗ trợ học nghề quy định cụ thể: Người tham gia học trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng phải trong độ tuổi lao động (nữ từ 16 - 55 tuổi; nam từ 16 - 60 tuổi), có nhu cầu học, có trình độ học vấn (riêng những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề...) và sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học. Mỗi người chỉ được hỗ trợ học một lần. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này, nhưng tối đa không quá 3 lần.

Người tham gia học các nhóm nghề lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/tháng; lĩnh vực nghề phi nông nghiệp, nhóm nghề thương mại - dịch vụ được hỗ trợ 600 - 700.000 đồng/tháng, nhóm nghề công nghiệp xây dựng được hỗ trợ 600 - 800.000 đồng/tháng.

Mức ngân sách hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa cho người lao động học nghề cho từng khóa học từ 2 - 6 triệu đồng theo từng nhóm đối tượng...

Chính sách cũng quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho các học viên là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc gia hộ gia đình bị thu hồi đát nông nghiệp, đát kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng với mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cứ trú từ 15 km trở lên; riêng đối với người khuyết tật và người học ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cứ trú từ 5 km trở lên.

Quyết định cũng quy định cụ thể về việc mở lớp đào tạo cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ.

Trần Quý