Lào Cai: Công nhận Quyết định số 2272

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3511 về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Trọng Tất, tổ 30, phường Phố Mới, TP Lào Cai (lần hai).

Theo đó, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 2272 ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai (về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Trọng Tất) là đúng… Đồng thời yêu cầu ôngTất, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện quyết định này.

Trong trường hợp không đồng tình với Quyết định số 3511, ông Tất có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trước đó, ông Tất có đơn gửi Chủ tịch UBND TP Lào Cai khiếu nại việc UBND TP Lào Cai xét duyệt không giao đất tái định cư cho 2 hộ là cháu của ông Tất (ông Đặng Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Thu) theo diện hộ phát sinh.

Trần Quý