Lào Cai: 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

  Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, trong năm 2021, địa phương phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, đa phần các xã phấn đấu vẫn còn một số tiêu chí chưa hoàn thành đòi hỏi các cấp chính quyền, các ngành, và người dân cần chung tay để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

  Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cần tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập (Ảnh minh họa: HM)

  Phấn đấu 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

  Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, trong năm 2021, địa phương có 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, đa phần các xã phấn đấu vẫn còn một số tiêu chí chưa hoàn thành.

  Cụ thể, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tính đến tháng 2/2021, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí gồm: giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,… Trong đó, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 40,98 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,6%. Hết năm 2021, xã phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

  Đối với xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, y tế, nhà ở dân cư,…Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 30,31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 26,14%. Hết năm 2021, xã phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

  Bên cạnh đó, đối với xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Hết năm 2021, xã phấn đấu hoàn thành 4/19 tiêu chí chưa đạt gồm: thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

  Ngoài ra còn một số xã như: Sán Chải, huyện Si Ma Cai, đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, thu nhập, hộ nghèo. Với xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Hết năm 2021, xã phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

  Bên cạnh đó, đối với các xã phấn đấu chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 như xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn; xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên; xã Nậm Mòn, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, đến nay, các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Do vậy, UBND các huyện cần chỉ đạo các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí, huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đồng bộ hơn và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

  Chung tay hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn

  Để hỗ trợ các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai đề nghị Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tại cơ sở, tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản được UBND tỉnh giao cho các xã.

  Bên cạnh đó, đối với Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng, cần kiểm tra, giám sát các danh mục đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu ngầm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại các xã.

  Sở Công Thương xem xét đầu tư các dự án cấp điện nông thôn và đầu tư xây dựng chợ, đồng thời chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp điện tại các xã, đặc biệt ưu tiên đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình do Sở làm chủ đầu tư để các công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2021 đảm bảo hoàn thành tiêu chí điện của các xã.

  Đi cùng với đó, Ban Chỉ đạo đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp theo chức năng nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên, thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

  Đáng chú ý, UBND cấp huyện cần ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng với các danh mục công trình đã được giao danh mục đầu tư; chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp, đóng góp của nhân dân tự triển khai thực hiện đối với việc kiên cố hóa đường ngõ xóm, nâng cấp nhà văn hóa thôn, bản; khu thể thao thôn, bản, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường,…để đạt chỉ tiêu chí theo quy định.

  Đặc biệt, đối với cấp xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn, người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động sự ủng hộ của người dân tham gia đóng góp công sức, hiến đất,…xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa thôn, trường học. Vận động người dân thực hiện một số nội dung như: dọn dẹp chỉnh trang nhà ở, khu dân cư, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm…, đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập./.

  Phương Khánh

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/lao-cai-15-xa-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-trong-nam-2021-6715