Lão bà trả thù

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đêm đêm, cứ đợi đến lúc đồng hồ điểm 12 tiếng là bà lão họ Zhang, 70 tuổi, sống ở Trường Xuân (Trung Quốc) lại xách sợi dây thể dục ra để nhảy, nhảy thật lực cho đến khi không thể nhảy được nữa mới thôi.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/Luomlat/2008/6/19/245700.tno