Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016

(BVPL) - Ngày 24/11/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức buổi làm việc để Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC và tập thể lãnh đạo các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh.

(BVPL) - Ngày 24/11/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức buổi làm việc để Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC và tập thể lãnh đạo các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 1

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thực hiện tốt các khâu đột phá

Báo cáo kết quả công tác năm 2016 của VKSND TP. Hà Nội cho thấy, năm 2016, Hà Nội tiếp tục là một trong những đơn vị có khối lượng công việc cao nhất cả nước với 12.082 tố giác, tin báo tội phạm; 6.040 vụ/9.315 bị can phạm tội hình sự; thụ lý giải quyết 18.782 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng trong 11 tháng năm 2016, VKSND TP. Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt mức 64/74 chỉ tiêu nghiệp vụ, chiếm 86,4% tổng chỉ tiêu, trong đó có 41 chỉ tiêu vượt kế hoạch của ngành; có 19 chỉ tiêu không vượt kế hoạch do mức quy định là 100%. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 369 kiến nghị, 626 kháng nghị, tiến hành 318 lượt kiểm sát trực tiếp các cơ quan tư pháp; xác định 1.108 vụ án điểm, tổ chức 1.226 phiên tòa lưu động và 377 phiên tòa rút kinh nghiệm; khâu đột phá của ngành đạt vượt kế hoạch (tỷ lệ yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh đều đạt trên 100%)... Bên cạnh đó, VKSND TP. Hà Nội đã giải quyết tốt nhiều vụ án lớn, phức tạp do VKSNDTC ủy quyền truy tố và các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội, không có trường hợp oan, sai...

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 2

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 3

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 4

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 5

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 6

Lãnh đạo VKSND TP. Hà Nội, VKSND TP. Hồ Chí Minh và các VKSND cấp cao trình bày báo cáo công tác

Đối với VKSND TP. Hồ Chí Minh, năm 2016, lãnh đạo VKSND thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng về công tác tư pháp, các chỉ thị, kết luận của Viện trưởng VKSNDTC… bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác; ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa tội phạm; tập trung xét xử thành công 2 vụ án do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương trực tiếp chỉ đạo; thực hiện tốt các khâu đột phá, nhất là khâu đột phá giải quyết án buôn lậu, đã xét xử thành công một số vụ buôn lậu lớn qua đó đã tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị có biện pháp xử lý, chấn chỉnh nhằm hạn chế các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra đồng thời đã xây dựng chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, xử lý tội phạm buôn lậu tại TP. Hồ Chí Minh” để đề ra một số giải pháp đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với tội phạm này trên địa bàn... Trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường; đã kiểm sát chặt chẽ và hiệu quả hơn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nên số tin báo quá hạn giảm; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa ngày càng tốt hơn; số lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự tăng; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; số phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự vượt 18,8% so với chỉ tiêu 01 Kiểm sát viên/01 phiên tòa/năm; tỷ lệ án dân sự bị hủy, sửa có lỗi của cấp sơ thẩm giảm; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính đều vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Các chỉ tiêu về công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam, thi hành án dân sự, hình sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều đạt và vượt kế hoach đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác tự đào tạo, tập huấn về các mặt công tác để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 7

Các đồng chí Lãnh đạo VKSNDTC tại buổi làm việc

Các VKSND cấp cao: Nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 8

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 9

Các đại biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của VKSND cấp cao tại Hà Nội (VC1), trong năm qua, lãnh đạo VC1 đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. VC1 đã quản lý chặt chẽ tiến độ nghiên cứu, giải quyết án của công chức trong đơn vị; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tiếp tục được nâng lên; đã có nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền; thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của cán bộ biệt phái tăng cường cho đơn vị có căn cứ, đúng pháp luật… Đối với kết quả công tác của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (VC2), báo cáo của đơn vị cũng cho thấy, trong thời gian qua dù biên chế còn thiếu nhưng đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; hầu hết các chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; hoạt động công tác kiểm sát đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vượt chỉ tiêu đề ra; công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự đạt tỷ lệ cao; số lượng và chất lượng kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm trong tất cả các khâu công tác kiểm sát đều đạt cao hơn kế hoạch. Còn theo VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (VC3) thì trong năm qua đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo đơn vị được tăng cường và đổi mới mạnh mẽ. Công tác thụ lý, nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ cao và nâng cao về chất lượng; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các loại án được xác định là công tác trọng tâm của đơn vị đã được nâng cao; số lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự trên cấp của đơn vị tăng cao so với cùng kỳ và có chất lượng tốt, được Tòa án chấp nhận với tỷ lệ cao; công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được đẩy mạnh và đảm bảo về chất lượng. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là khâu đột phá của VC3 được thể hiện từ công tác chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị trong việc tiếp nhận, phân loại, ứng dụng công nghệ thông tin trong thụ lý; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các địa phương trong khu vực…

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 10

Các đồng chí Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì buổi làm việc

Cần khắc phục thiếu sót để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2016; báo cáo đánh giá kết quả công tác của Đoàn kiểm tra, khảo sát đối với VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh và ý kiến phát biểu, góp ý của các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã phát biểu kết luận buổi làm việc. Theo đó, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo mà các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh trình bày tại buổi làm việc đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2016. Theo đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thì những kết quả công tác này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện cũng như đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh. Với nhiều kết quả tích cực đạt được trong công tác, các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo VKSNDTC nghe các VKSND cấp cao, VKSND T.P Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác năm 2016 - Ảnh 11

Toàn cảnh buổi làm việc

Đề cập đến một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót của các VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua cần phải có biện pháp khắc phục, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng đã đề cập đến một số nội dung công việc trọng tâm đề nghị các VKSND cấp cao, Viện kiểm sát TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh tập trung thực hiện trong thời gian tới như phải tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác cán bộ, có phương án, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp theo đúng năng lực, sở trường và phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ; quan tâm đến việc lựa chọn khâu đột phá; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị công tác của Ngành; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án; quan tâm đến công tác ban hành kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự. Đặc biệt là cần tập trung lực lượng, thực hiện quyết liệt các giải pháp, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành... Theo đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí thì điều quan trọng nhất chính là đội ngũ cán bộ Kiểm sát trong quá trình thực thi nhiệm vụ bên cạnh việc cần phải có bản lĩnh kiên quyết tấn công tội phạm thì cũng phải hết sức thận trọng để không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội đồng thời phải luôn tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Có như vậy thì mới tăng cường, củng cố thêm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Kiểm sát nói chung, đối với VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh và các VKSND cấp cao.

Văn Tình