Lãnh đạo Petrosetco (PET) vừa bán ra toàn bộ 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HOSE) đã bán ra toàn bộ 2 triệu cổ phiếu PET để giảm sở hữu từ 1,86%, về 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 10/6.

Điểm đáng lưu ý, không chỉ bán cổ phiếu, ngày 11/6, ông Minh còn nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đức Minh sinh năm 1985, được bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2023 và tới ngày 22/5/2023 tiếp tục được bổ nhiệm thêm vị trí Phó tổng giám đốc.

Trước khi tham gia vào Petrosetco, từ năm 2011 đến năm 2023, ông Minh là Giám đốc đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI; từ năm 2021 đến năm 2023, ông là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Casper Việt Nam.

Ngoài ra, về biến động cổ đông, ngày 3/6, bà Trần Thị Mỹ đã bán ra 4.560.308 cổ phiếu PET, giảm sở hữu từ 5.466.954 cổ phiếu (5,09% vốn điều lệ), về 906.646 cổ phiếu (0,845% vốn điều lệ).

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 3/6 là 30.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Mỹ đã thu về số tiền khoảng 137,3 tỷ đồng khi bán ra hơn 4,56 triệu cổ phiếu.

Như vậy, sau giao dịch, bà Mỹ không còn là cổ đông lớn tại Petrosetco.

Được biết, ngày 9/4/2024, bà Mỹ đã mua thêm 370.348 cổ phiếu PET để nâng sở hữu từ 4,75% lên 5,09% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco.

Ngoài ra, liên quan tới cơ cấu cổ đông phân tán, Petrosetco đã không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 do chỉ có 36,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Công ty phải tổ chức Đại hội lần 2 vào ngày 14/6 tới đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6, cổ phiếu PET giảm 450 đồng về 30.350 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/lanh-dao-petrosetco-pet-vua-ban-ra-toan-bo-2-trieu-co-phieu-post347266.html