Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

  Báo Đại Đoàn Kết
  45 liên quanGốc

  Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo.

  Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

  Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

  Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thái có những vi phạm nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật như: Có khuyết điểm, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới.

  Ngoài ra, Trong quá trình điều hành công việc tại Nhà xuất bản ông Nguyễn Đức Thái đã mắc khuyết điểm và sai phạm khác như: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của Nhà nước.

  Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung cũng như quá trình xuất bản sách giáo khoa nói riêng và có một số vấn đề cần kiểm tra, làm rõ.

  Minh Hiếu

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lanh-dao-nxb-giao-duc-viet-nam-bi-ky-luat-bang-hinh-thuc-canh-cao-5690575.html