Lãnh đạo huyện Sơn Hòa giải quyết kiến nghị của công dân

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Lê Văn Quy vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ này, công dân đã kiến nghị UBND huyện giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn và các xã có công dân kiến nghị trả lời, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ cơ sở pháp lý, giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân bảo đảm thấu tình đạt lý; có văn bản trả lời và hướng dẫn công dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật.

PHONG NHÃ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313698/lanh-dao-huyen-son-hoa-giai-quyet-kien-nghi-cua-cong-dan.html