Lãnh đạo EVN nói về khoản lỗ gần 700 tỷ đồng của tập đoàn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, sáu tháng đầu năm 2016, EVN đã lỗ gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu của Tập đoàn thì lại tăng đáng kể. Để làm rõ nghịch lý này, Phó Tổng Giám đốc EVN Đinh Quang Tri cho biết:

Theo quy định của Chính phủ, EVN đã thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) sáu tháng đầu năm của Công ty mẹ EVN, BCTC hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong đó, Công ty mẹ EVN sáu tháng đầu năm lãi 115 tỷ đồng. BCTC hợp nhất của EVN bao gồm Công ty mẹ EVN và chín Tổng Công ty (TCT) gồm ba TCT phát điện, TCT Truyền tải điện quốc gia và năm TCT điện lực miền cho thấy lỗ hơn 700 tỷ đồng.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sáu tháng đầu năm BCTC hợp nhất của EVN bị lỗ:

Thứ nhất, do sáu tháng đầu năm là mùa khô, EVN phải phát tăng và mua tăng các nguồn điện chạy dầu cũng như than, khí; thủy điện phát sản lượng thấp nên chi phí giá thành sản xuất điện sáu tháng đầu năm tăng lên.

Thứ hai, chênh lệch tỷ giá sáu tháng đầu năm phát sinh hơn 6.000 tỷ đồng làm cho lỗ tổng hợp BCTC hợp nhất của EVN bị lỗ hơn 700 tỷ đồng. Lỗ này tập trung chủ yếu ở các TCT phát điện. Khi giá điện theo quy định của Thông tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công thương chỉ được điều chỉnh theo tỷ giá khi cuối năm quyết toán thì Bộ Công thương sẽ xem xét và điều chỉnh, cho nên lỗ này tập trung chủ yếu ở các TCT phát điện.

Ước tính trong chín tháng đầu năm, Công ty mẹ EVN lãi hơn 1.000 tỷ đồng, hợp nhất của Tập đoàn sẽ cao hơn con số đó, cho thấy tình hình tài chính chín tháng khả quan hơn do quý III, sản lượng thủy điện tốt nên đã giảm phát dầu cũng như giảm mua điện các nhà máy có giá bán điện cao. EVN cũng tự sản xuất điện từ các Nhà máy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu cao hơn so dự kiến, cho nên chín tháng đầu năm, EVN đã có lãi khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, chênh lệch tỷ giá tăng lên khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. Theo quy định của Bộ Tài chính, sẽ hạch toán vào trong chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ hạch toán, tức là theo BCTC quý thì toàn bộ chênh lệch lỗ đó phải đưa vào trong chi phí sản xuất kinh doanh điện. Như vậy, lỗ sáu tháng đầu năm là lỗ hạch toán của nửa năm. Khi báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, EVN ước tính năm 2016 Công ty mẹ EVN sẽ lãi từ 650 tỷ – 700 tỷ đồng và toàn bộ Tập đoàn sẽ lãi khoảng từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo EVN cũng khẳng định rằng, tài chính của EVN không ảnh hưởng gì và đến nay các chỉ số tài chính của EVN đang rất tốt và Tập đoàn đã tái cơ cấu lại các khoản vay cũng như thoái vốn toàn bộ theo Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. EVN đã hoàn thành thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, EVN đã thu về hơn 2.000 tỷ đồng và dùng số tiền đó đầu tư vào các dự án điện.