Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba

Lễ viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội, số 65A phố Lý Thường Kiệt.

10h sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào viếng lãnh tụ Cuba.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 1

Sau khi đặt vòng hoa, Tổng bí thư đã ghi cảm tưởng và chia buồn cùng nhân viên Đại sứ quán Cuba.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 3

10h30, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào viếng lãnh tụ Cuba:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 4

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 5

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 6

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 7

11h, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào viếng lãnh tụ Cuba:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 10

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 11

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 12

Di ảnh lãnh tụ Fidel Castro trước Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Người dân và cựu sinh viên từng học tại Cuba đến viếng:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 13

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 14

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 15

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 16

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 17

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba - Ảnh 18

Tại Cuba, quốc tang lãnh tụ Fidel Castro sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ nay đến ngày 4/12.

Phạm Hải