Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người

Sáng ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam, làm nên những thắng lợi vẻ vang, rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai các cường quốc năm châu. Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân Việt Nam vận dụng và phát triển sáng tạo, phát huy cao độ truyền thống yêu nước đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc vượt qua những khó khăn trở ngại vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đạo biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đạo biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, các đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy, hội đồng nhân dân UBND thành phố Hà Nội… đã đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rất đông các đoàn thể tham gia viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rất đông các đoàn thể tham gia viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-nhan-ky-niem-ngay-sinh-cua-nguoi-320838.html