Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa tiễn đồng chí Trương Quang Được

Sáng 1/11, tại Nhà tang lễ Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng và tiễn đưa đồng chí Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Sáng 1/11, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Trong buổi lễ, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Ngoài ra, đến viếng đồng chí Trương Quang Được và chia buồn cùng gia quyến còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng.

Đoàn BCH TW Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Chủ tịch do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc do Chủ tịch UB T.W MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn vào viếng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn cùng gia quyến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia buồn cùng gia quyến.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa tiễn đồng chí Trương Quang Được.

Hoàng Nam