Lãnh đạo cấp cao được bảo vệ nghiêm ngặt ra sao?

Bốn chức danh lãnh đạo cao cấp được kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng. Khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe dẫn đường; đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ.

Lãnh đạo cấp cao được bảo vệ nghiêm ngặt ra sao? - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Sáng nay (31/10), Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Cảnh vệ .

Trình bày tờ trình, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật cảnh vệ quy định đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bao gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Đề cập đến các biện pháp, chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Luật quy định rõ, đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ như: Bảo vệ tiếp cận; Bố trí lực lượng cảnh vệ vũ trang tuần tra, canh gác thường xuyên tại nơi ở, nơi làm việc; Kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại, chất nổ, chất cháy, các chất độc sinh, hóa học và chất phóng xạ; kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng; Tăng cường lực lượng và phương tiện bảo vệ khi cần thiết; Khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng, đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ; đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu, thuyền riêng có phương tiện dẫn đường hộ tống bảo vệ và được bố trí lực lượng đi trước để nắm tình hình, khảo sát xây dựng, triển khai phương án bảo vệ...

Đối với nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ: Bảo vệ tiếp cận; Bố trí lực lượng cảnh vệ vũ trang canh gác thường xuyên tại nơi ở; Tăng cường lực lượng và phương tiện bảo vệ khi cần thiết.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị được áp dụng các biện pháp cảnh vệ: Bảo vệ tiếp cận; Bố trí lực lượng cảnh vệ vũ trang canh gác thường xuyên tại nơi ở và nơi làm việc; Tăng cường lực lượng, phương tiện bảo vệ khi cần thiết; Khi sử dụng phương tiện đi lại bằng ô tô phục vụ công tác trong nước được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết…

Đối với Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ được áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ: Bảo vệ tiếp cận; Bố trí lực lượng vũ trang canh gác trong trường hợp tại nơi ở, nơi làm việc hoặc khu vực mà đối tượng cảnh vệ đang hoạt động có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự; Khi sử dụng phương tiện đi lại bằng ô tô phục vụ công tác trong nước được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết…

Đặc biệt, trong khi thi hành nhiệm vụ, các sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh vệ chỉ được nổ súng trong các trường hợp: để cảnh báo đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ; Để gây thương tích cho đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu lệnh dừng lại và bắn cảnh báo nhưng không hiệu quả; Để tiêu diệt đối tượng đang có hành vi tấn công trực tiếp đối tượng cảnh vệ hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ...

Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp phải tuân thủ các nguyên tắc về nổ súng quy định tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xem thêm Video:

H.Thu - T.Bình