Lãnh đạo bộ đồng loạt thị sát dịch cúm gia cầm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 20 đến 30/3, 11 đoàn công tác do lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp, Y tế, Công an, Tài chính, Công thương... sẽ đồng loạt xuống 27 tỉnh thành để xốc lại công tác phòng chống dịch cúm gia cầm - đang bị đánh giá là còn chủ quan, lơ là.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=46811