Làng Xuân Canh

    1 đăng lạiGốc

    (HNMĐT)- Làng Xuân Canh là một xã đứng đầu tổng Xuân Canh thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc đầu thế kỷ XIX (năm Minh Mạng thứ 12 - 1831 đổi thành tỉnh Bắc Ninh).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/144642