Làng ung thư

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 4.6, chúng tôi được ông Võ Ngọc Tiễn, Trưởng thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết: "Thôn Đại An có 298 hộ thì trong đó đã có 33 hộ có người bị ung thư, đã chết 30 người và 3 người đang lâm trọng bệnh!".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/6/18/245489.tno