Lạng Sơn thông tin về dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Tại buổi họp báo Quý II/2022 ngày 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

Cầu thị, lắng nghe, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân

Ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã có chủ trương thực hiện từ năm 2009, đến nay đã trải qua nhiều lần điều chỉnh theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án.

"Qua rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm triển khai" - ông Phạm Hùng Trường nói.

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022

Theo ông Phạm Hùng Trường, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhận thấy dự án có quy mô sử dụng đất lớn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, công tác quản lý đất đai trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi, tiên lượng được những vấn đề lớn, phức tạp, UBND tỉnh đã chủ động giao các cơ quan chức năng rà soát lại quy trình thực hiện dự án và đã phát hiện một số thiếu sót và đang được các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 19/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được văn bản của Công ty Luật TNHH Hừng Đông bảo vệ quyền và lợi ích cho các ông, bà: Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên là các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Trong văn bản này nêu nội dung: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn thực hiện chưa đúng với trình tự, thủ tục và chưa đủ điều kiện để thực hiện thu hồi đất; UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của các ông, bà Nguyễn Anh Tú, Mai Xuân Long, Lê Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Quyên.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha và các dự án khác trên địa bàn tỉnh đã tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội.

Trước phản ánh của công dân, với tinh thần cầu thị, lắng nghe để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị Mai Pha tại Hà Nội vào ngày 3/6 và 9/6/2022.

Tiếp đó, ngày 13/6/2022, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Trên cơ sở kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tại buổi tiếp công dân, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 1988 -TB/VPTU, ngày 14/6/2022. "Theo đó, khẳng định Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha là chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật" - ông Phạm Hùng Trường nhấn mạnh.

Ngày 12/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 101/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 721-KL/TU, ngày 7/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 5/6/2022.

Trong đó, yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 2/6/2022 của UBND tỉnh; báo cáo các nội dung theo nhiệm vụ được giao và kết quả hàng tuần gửi UBND tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung theo quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng thông báo cho Nhà đầu tư về chủ trương tạm dừng việc triển khai thực hiện dự án.

Sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định

Về kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục và quá trình triển khai thực hiện Dự án, ông Phạm Hùng Trường cho hay, về việc rà soát diện tích đất trồng lúa, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích các loại đất bị thu hồi của dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tổng diện tích đất trồng lúa sau rà soát là 18,39 ha, như vậy, dự án phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 21/6/2022 trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022, trong đó đề xuất hủy bỏ Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Ngày 7/7/2022 HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất ừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trong đó điều chỉnh, bổ sung dự án Khu đô thị mới Mai Pha).

"Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình tự thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của dự án theo quy định" - ông Phạm Hùng Trường nêu.

Theo ông Phạm Hùng Trường, việc thống kê, lập danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 chưa chính xác.

Điều này do cơ quan chuyên môn của thành phố chỉ căn cứ số liệu do đơn vị tư vấn thống kê và đối chiếu với bản đồ hiện trạng, không đối chiếu các tài liệu khác như sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ mục kê nên không phát hiện diện tích đất trồng lúa phải thu hồi lớn hơn nhiều diện tích đơn vị tư vấn thống kê.

"UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố đang làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân. Khi có kết quả cụ thể là cá nhân, tập thể nào, mức độ vi phạm đến đâu và hình thức xử lý theo quy định của pháp luật thì sẽ công khai cho các hộ được biết" - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích sân bay Mai Pha, công an tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố rà soát các thửa đất cấp trùng và thu thập các thông tin liên quan, các cơ quan đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về việc chỉ đạo kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án; kết quả kiểm tra cho thấy việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

"Trong công tác quản lý đất đai tại dự án trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi; quá trình triển khai còn có một số việc chưa được thực hiện chính xác như: thống kê đất lúa, cấp trùng diện tích đất sân bay, chuyển mục đích sử dụng đất.... nhưng những sai sót này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong phạm vi thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai theo đúng quy định" - ông Phạm Hùng Trường chia sẻ.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lang-son-thong-tin-ve-du-an-khu-do-thi-moi-mai-pha-183050.html