Lạng Sơn: Khai trừ ra khỏi Đảng, cảnh cáo, khiển trách với 3 đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định khai trừ khỏi Đảng, bà Lại Thị Vân, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Lạng Sơn; Cảnh cáo ông Bùi Văn Côi, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; Khiển trách ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn đã họp kỳ thứ 35, 36. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và một số đảng viên vi phạm có liên quan đến Dự án khu đô thị mới Mai Pha, TP Lạng Sơn và vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra trong hoạt động thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn họp kỳ thứ 35.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn họp kỳ thứ 35.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Lại Thị Vân, Đảng viên Chi bộ Văn phòng, chuyên viên Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Lạng Sơn).

Vi phạm trong việc tham mưu cho UBND thành phố chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, trong đó có diện tích đất tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha.

Tại kỳ họp thứ 14, ngày 6/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật: bằng hình thức Khiển trách ông Dương Công Vĩ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. Vi phạm liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu để cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị vi phạm tiêu cực tham nhũng trong hoạt động sát hạch thi cấp giấy phép lái xe.

Ông Dương Công Vĩ bị kỷ luật khiển trách.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo ông Bùi Văn Côi, Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Bùi Văn Côi.

Vi phạm liên quan đến việc ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật trên địa bàn TP Lạng Sơn, trong đó có diện tích đất tại Dự án khu đô thị mới Mai Pha và vi phạm liên quan đến việc lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng diện tích khuôn viên trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thuộc vụ án Công ty cổ phần ô tô số 2 Lạng Sơn.

Xem thêm video: Khai trừ Đảng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lang-son-khai-tru-ra-khoi-dang-canh-cao-khien-trach-voi-3-dang-vien-1931593.html