Lạng Sơn: Học sinh, sinh viên vay hơn 19 tỷ đồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Triển khai chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên, từ tháng 10-2007 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã cho 3.272 học sinh, sinh viên vay, với tổng số vốn hơn 19 tỷ đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121044&sub=74&top=41